IPEM Stichting Lucien Goethals

Vierde Zomercursus

Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek

28-31 augustus 2000


IPEM-Afdeling Musicologie, Universiteit Gent
Lokaal C.2.25, Rozier 44, GENT

Na het succes van vorig jaar organiseert het Onderzoeksinstituut IPEM van de Afdeling Musicologie van de Universiteit Gent, in samenwerking met de Stichting Lucien Goethals, v.z.w., de Vierde Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek.
De cursus richt zich tot musici, niet-musici en componisten, met interesse in de elektroakoestische- en computermuziek. De cursus heeft tot doel om de deelnemers kennis te laten maken met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. Daarbij staat de overheveling van wetenschappelijke kennis naar de hedendaagse compositiepraktijk centraal.

De zomercursus wordt dit jaar opgesplitst in vier cursusonderdelen:

Cursusonderdeel I is een inleidend deel dat zich richt tot iedereen die zich wil verdiepen in de historische context en de actuele toepassingen van elektroakoestische muziek. Voor het volgen van dit onderdeel is geen grondige kennis van muziektheorie vereist.
Maandag 28 augustus 2000
10.00u-10.15u: B. Deceunick, Stichting LG, Verwelkoming.
10.15u-10.30u: Prof. Dr. M. Leman, IPEM-RUG, Musicologie, Algemene inleiding.
10.30u-12.00u: J. Dierickx, IPEM-RUG, Musicologie, Het IPEM-Archief en de betekenis ervan voor het Vlaamse Muziekleven.
14.00u-17.00u: L. Goethals, Stichting LG, Beluistering en bespreking van elektroakoestische composities.

Cursusonderdeel II is toegespitst op muziek en internet toepassingen en richt zich tot componisten, samplelaars en andere geïnteresseerden in nieuwe technieken en multimedia toepassingen. Er wordt verwacht dat de deelnemers een basiskennis hebben van muziek en computer.
Dinsdag 29 augustus 2000
10.00u-12.00u: G. C. Van Belle, DLO-RUG, Internet Resources voor de computer componist.
14.00u-17.00u: G. C. Van Belle, DLO-RUG, Public Domain, Freeware, Open Source: collaboratieve projecten.

Cursusonderdeel III vormt een essentiële basis voor wie zich wenst te kunnen oriënteren in het quasi onbeperkt akoestisch potentieel waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Er wordt onder meer ingegaan op het ontstaan en de voortplanting van geluid, aspecten van trillingen (superpositie, resonantie, modulatie), de fysische parameters van de muziek (frequentie, amplitude, fase) en de spectrale samenstelling van een geluidssignaal (Fouriertransformatie). De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van praktische toepassingen via Internet en specifieke computerprogramma’s.
Woensdag 30 augustus 2000
10.00u-12.30u: M. Lesaffre en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Grondslagen van de acustica (theorie + demonstraties)
14.00u-17.00u: M. Lesaffre en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Grondslagen van de sonologie (theorie + demonstraties)

Cursusonderdeel IV is een meer geavanceerd deel voorbehouden aan personen die reeds een basiscursus hebben gevolgd of voldoende kennis hebben van psychoacustica.
Donderdag 31 augustus 2000
10.00u-11.00u: Prof. Dr. M. Leman, IPEM-RUG, Musicologie, Muzikale patroonherkenning in ruimte en tijd.
11.00u-12.00u: Dirk Moelants, IPEM-RUG, Musicologie, Tempo: psychologische en fysiologische grondslagen en toepassingen.
14.00u-15.30u: G. Martens en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Muzikale real-time applicaties in Windows.
15.30u-17.00u: J. Taelman, ELIS-RUG, Real-time omzetting van akoestische muziek in midi.


Online documentatie:

Teksten, links en code...


Inschrijvingen:

Inschrijven gebeurt uitsluitend op basis van:
  1. Een schriftelijke kandidatuurstelling vóór 15 juli 2000 gericht aan Stichting Lucien Goethals, v.z.w., K. Leopold II-laan 177, B-9000 Gent, met de uitdrukkelijke keuze voor het afzonderlijk cursusonderdeel (I, II, III of IV) of voor meerdere cursusonderdelen (twee, drie of alle delen). Gelieve duidelijk te vermelden voor welke cursusonderdelen je wilt inschrijven en een korte omschrijving van je achtergrondkennis toe te voegen. Er kunnen slechts een beperkt aantal kandidaten deelnemen, wie graag in aanmerking wil komen doet best zo spoedig mogelijk zijn / haar aanvraag.

  2. Een storting van 1200-BEF voor één cursusonderdeel, of 2000-BEF voor twee onderdelen, of 2800 BEF voor drie onderdelen, of 3500-BEF voor het volledige pakket (te betalen na toelating en vóór de aanvang van de cursus). De kandidaten worden vóór 1 augustus op de hoogte gesteld van hun toelating.


Informatie: