Initiatie tot de Elektroacustische Muziek
(Tweede Zomercursus voor Jonge Vlaamse Componisten)
24-28 augustus 1998

IPEM, Universiteit Gent
Stichting Lucien Goethals v.z.w.

(http://ipem.UGent.be/SLG/SLG.html)


IPEM, het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek, Afdeling Musicologie van de Universiteit Gent, organiseert in samenwerking met de Stichting Lucien Goethals v.z.w. haar tweede zomercursus Initiatie tot de Elektroacustische Muziek. De cursus richt zich tot jonge Vlaamse componisten met interesse in de elektroacustische- en computermuziek. De cursus heeft tot doel om jonge componisten kennis te laten nemen met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. De initiatie bestaat uit (i) een theoretisch gedeelte en (ii) een praktisch gedeelte (studiowerk), waarbij de componisten via synthesizers en computers zullen kennismaken met de basisbeginselen van de klankgeneratie en klankmanipulatie. Dit jaar komen ondermeer de Phase Vocoder en Max uitvoerig aan bod.


Docenten:


Locatie:

Universiteit Gent, Seminarie voor Musicologie (Blandijnberg 2, lokaal 226, Gent), IPEM, en het Departement voor Lerarenopleiding (DLO).


Overzicht van het programma:

24 augustus 1998:
  • 10-10.30u (Ph. Sioen, Stichting L.G.): Algemene inleiding en kennismaking.
  • 10.30-12u (M. Leman): Sociale aspecten van de muziekindustrie en de elektroacustische muziek. (Theorie)
  • 14-17u (L. Goethals): Algemene beluistering en bespreking van klassiek gerealiseerde werken, o.a. ``Essay'' van G.-M. Koenig, en verder werken van P. Schaeffer, K.-H. Stockhausen en K. Goeyvaerts. (Praktijk: beluistering, analyse)
25 augustus 1998:
  • 10-12u (M. Leman): FFT (Fast Fourier Transformatie) voor analyse en synthese van klanken, toepassingen van Phase Vocoder technieken. (Theorie)
  • 14-17u (L. Goethals en B. Herreman): Van analoge naar digitale klankproductie. (Praktijk van opname en klankmanipulatie in studio en aan computers)
26 augustus 1998:
  • 10-12u (M. Leman): Toepassing van de FFT bij klankanalyse en klanksynthese. (Praktijk van sonologische analyse en klanksynthese aan computers)
  • 14-17u (D. Moelants): Accentuatie en ritmische expressiviteit in elektroacustische muziek. (Theorie en praktijk)
27 augustus 1998:
  • 10-12u (G. C. Van Belle): Controle en besturing van computertools voor het componeren met MIDI, MAX, en digitale klanksyntheseprogramma's. (Praktijk, in computerklas I)
  • 14-16u (G. C. Van Belle): Controle en besturing van computertools voor het componeren met MIDI, MAX, en digitale klanksyntheseprogramma's. (Praktijk, in computerklas II)
  • 16u (M. Leman): Algemene bespreking en conclusies.


Inschrijvingen:

Inschrijven gebeurt uitsluitend op basis van (i) een schriftelijke kandidatuurstelling met Curriculum Vitae vóór 1 augustus 1998 gericht aan Stichting Lucien Goethals v.z.w., Grote Steenweg 108, 9840 De Pinte, (ii) een storting van 1000 BEF (te betalen nà toelating). De kandidaten worden vóór 15 augustus op de hoogte gesteld van hun toelating. Het aantal cursisten is beperkt tot 10. Een degelijke muzikale kennis is noodzakelijk. Voor meer informatie, contacteer de webmaster.

Dirk.Moelants@UGent.be