IPEMStichting Lucien Goethals

Initiatie tot de Elektroacustische Muziek

(Derde Zomercursus voor Jonge Vlaamse Componisten)

23-27 augustus 1999

IPEM-Afdeling Musicologie, Universiteit Gent
Lokaal C.2.25, Rozier 44, GENT


Na het succes van vorig jaar organiseert het Onderzoeksinstituut IPEM van de Afdeling Musicologie van de Universiteit Gent, in samenwerking met de Stichting Lucien Goethals, v.z.w., de Derde Zomercursus voor Jonge Vlaamse Componisten. ( http://www.ipem.UGent.be/SLG/SLG.html) Het centraal thema dit jaar is: Toonschaal, Spectrum, en Consonantie.

De indeling van het octaaf in de bekende halve toonschaal is voor de meeste muziekliefhebbers een vanzelfsprekend gegeven. Toch is het geen universeel gegeven want andere culturen hanteren andere toonschalen. Recent werd aangetoond dat de keuze van de toonschaal in verband staat met de spectrale samenstelling van de klanken van de muziekinstrumenten van een cultuur. Aan het IPEM werd een uniek computermodel ontwikkeld dat toelaat de toonschaal te berekenen die perceptueel het beste past bij een gegeven (ook inharmonisch) klankspectrum. Voortaan zijn de concepten van toonschaal, spectrum en consonantie nauw met elkaar verbonden en openen ze nieuwe en ongekende mogelijkheden op het vlak van de klankexploratie. De gespecialiseerde zomercursus staat volledig in het teken van de compositorische toepassingen van deze nieuwe inzichten.

De cursus richt zich tot jonge Vlaamse componisten met interesse in de elektroacustische- en computermuziek. De cursus heeft tot doel om jonge componisten kennis te laten nemen met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. Daarbij staat ook de overheveling van wetenschappelijke kennis naar de hedendaagse compositiepraktijk centraal.


De zomercursus wordt dit jaar opgesplitst in twee cursusonderdelen:

 1. Cursusonderdeel I is een inleidend deel dat betrekking heeft op de acustische en sonologische grondslagen van muziek. Daarin worden een aantal essentiële concepten van de geluidsleer geïntroduceerd en aan de praktijk van geluidsanalyse en geluidssynthese getoetst. Het IPEM beschikt thans over een uitstekende infrastructuur voor de praktijkoefeningen. Er is tevens een gastspreker uit Nederland uitgenodigd, nl. Paul Berg van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag.
 2. 23 augustus 1999
  10.00u-10.30u: (Ph. Sioen, Stichting LG) Verwelkoming
  10.30u-10.45u: (Prof. Dr. M. Leman, IPEM-Musicologie) Algemene inleiding
  11.00u-12.00u: (P. Berg, Koninklijk Conservatorium Den Haag, gastspreker) Stand van zaken met betrekking tot de elektroacustische muziek.
  14.00u-17.00u: (L. Goethals, Stichting LG) Algemene beluistering en bespreking van elektroacustische composities.

  24 augustus 1999
  10.00u-12.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe, IPEM-Musicologie) Grondslagen van de acustica en sonologie I (theorie)
  14.00u-17.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe) Grondslagen van de acustica en sonologie I (praktijk)

  25 augustus 1999
  10.00u-12.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe) Grondslagen van de acustica en sonologie II (theorie)
  14.00u-17.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe) Grondslagen van de acustica en Sonologie II (praktijk)


 3. Cursusonderdeel II is een meer geavanceerd deel voorbehouden aan componisten die reeds een basiscursus hebben gevolgd of voldoende kennis hebben van de acustische grondslagen. Het centraal thema dit jaar is toonschaal, spectrum, en consonantie. Meer dan vorige jaren zal de nadruk worden gelegd op praktische toepassingen.

  26 augustus 1999
  10.00u-12.00u: (Drs. D. Moelants, IPEM-Musicologie) Bespreking van composities waarin de problematiek van toonschalen, klankkleuren en consonantie aan bod komt.
  14.00u-17.00u: (Prof. Dr. M. Leman) Toonschaal, Spectrum, en Consonantie: Wat is het Verband?

  27 augustus 1999
  10.00u-12.00u: (Prof. Dr. M. Leman) Toepassingen van een computermodel inzake toonschaal, spectrum, en consonantie op inharmonische klanken
  14.00u-17.00u: (Prof. Dr. M. Leman en Drs. D. Moelants) Compositorische toepassingen en exploraties met het computermodel

Inschrijvingen:

Inschrijven gebeurt uitsluitend op basis van (i) een schriftelijke kandidatuurstelling met Curriculum Vitae vóór 15 juli 1999 gericht aan Stichting Lucien Goethals, v.z.w., Grote Steenweg 108, 9840 De Pinte, met de uitdrukkelijke keuze voor het Cursusonderdeel I of Cursusonderdeel II (of eventueel beide) (ii) een storting van 2000 BEF per Cursusonderdeel, of 3000 BEF voor beide delen (te betalen nà toelating). De kandidaten worden vóór 1 augustus op de hoogte gesteld van hun toelating. Het aantal cursisten is beperkt. Een degelijke muzikale kennis is noodzakelijk.


Dirk.Moelants@UGent.be