S Lucien Goethals vzw werd opgericht in 1996 en concentreert zich op het promoten en verspreiden van vernieuwende muziek.

Tot de bredere waaier van activiteiten behoren de IPEM-concerten, multimediale evenementen, studiedagen en zomercursussen rond elektro-akoestische muziek. Met dit gevarieerd aanbod willen we de belangstelling voor de actuele muziekcultuur in Vlaanderen aanwakkeren. Dit geeft u de kans om de activiteiten op een eigen, kritische manier te beleven. Daarnaast zijn er ook relaties met verschillende verenigingen, culturele instanties en festivals. De relatie tussen muziek en wetenschap wordt bevorderd door een intense samenwerking met het IPEM, afdeling musicologie van de Universiteit Gent.

De organisatie ontstond rond de figuur van Lucien Goethals, de éminence grise van de progressieve muziek in het Gentse. Naast het belang voor het verspreiden van de muziek van Lucien Goethals en zijn generatiegenoten, staat de naam vooral symbool voor de naoorlogse avant-garde. De activiteiten van slg vzw richten zich in de eerste plaats op het stimuleren van muzikale ontdekkingstochten door jonge componisten en uitvoerders. We gaan op zoek naar mensen die grenzen willen verleggen of overschrijden, mensen die de evolutie van wetenschap en technologie en de mogelijkheden van multimedia willen integreren in hun muziek, de voorhoede van de muziek in de klassieke traditie. We bieden hun niet alleen een podium, maar ook ondersteuning via wetenschappelijke vorming en dienstverlening. We brengen hen in contact met geestesverwanten uit diverse disciplines en met de jarenlange ervaring van oudere componisten. Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, zowel componisten als uitvoerders en mensen uit de beeldende kunsten die de brug naar de muziek willen slaan, wordt dan ook van harte uitgenodigd om projecten voor te stellen en actief deel te nemen aan de activiteiten.

   

 

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief]
_______________________________________________________________________________

s Lucien Goethals